DRIMAGINE - szkolenia roczne


DRIMAGINE - KURSY ROCZNE - 2020 / 2021
DRIMAGINE kurs roczny – start szkoleń Październik 2020. Cena 1100 zł miesięcznie plus wpisowe jednorazowe 500zł.
Lokalizacja – Warszawa centrum (uruchamiamy nową siedzibę szkoły, adres placówki wkrótce udostępnimy)
Oferujemy roczne kursy DRIMAGINE (10 miesięcy szkoleń). Zajęcia obejmują ponad 520 godzin wykładów i ćwiczeń praktycznych z modelowania 3D, grafiki i animacji 3D oraz innych specjalizacji VFX.
Dla słuchaczy, którzy chcieliby zakończyć szkolenia przygotowaniem filmu grupowego, istnieje możliwość kontynuowania kursu na trzecim semestrze. Po zakończeniu semestru najlepsi uczestnicy szkoleń, mają szansę na zdobycie stypendiów, które może pokryć nawet do 100% czesnego.

Kurs roczny I semestr – przedmioty DRIMAGINE:

Grafika 3D : 24 godziny

Modelowanie / UV : 10 godzin

Modelowanie / 3D Sculpting I : 35 godziny

Animacja 3D I : 31 godzin

Realizacja obrazu / fotografia / montaż : 34 godziny

2D texturing / Matte Painting : 20 godzin

Dynamika i symulacje FX/CFX I : 25 godzin

Motion Design : 26 godzin

Reżyseria / Podstawy Scenariusza : 6 godzin

Rigging / Skinning / Scripting I : 15 godzin

Rendering / Composting I : 20 godzin

DaVINCI Resolve – kolor korekcja : 20 godzin

I semestr suma godzin 266

Kontakt:

              Dawid Januszek  / dawid.januszek@drimagine.org